Tag: đồng hồ in-house

Bạn có chắc là đã biết rõ về bộ máy In-house

Bạn có chắc là đã biết rõ về bộ máy In-house

thao 19/05/2018 0
Bộ máy chính là con tim của đồng hồ, chỉ khi có những chuyển động của con tim này đồng hồ của bạn mới có thể hoạt động. Vậy thuật ngữ bộ máy In-house là gì và nó như thế nào? Hãy cùng chúng tôi khám p...
Read More