Tag: đồng hồ xa xỉ

Đồng hồ của Phó Thủ Tướng Thái Lan và cơn sóng dữ

Đồng hồ của Phó Thủ Tướng Thái Lan và cơn sóng dữ

thao 27/04/2018 0
Một vị Phó Thủ Tướng và chiếc đồng hồ, điều đó có gì gây bất ngờ, vậy tại sao đồng hồ của Phó Thủ tướng Thái Lan lại gây lên một cơn sóng dữ trong làng truyền thông của nước này và cả truyền thông của...
Read More